Meet like-minded singles
muslynn, 女性 26
关于我
Tôi tin rằng cuộc sống không có tình yêu giống như đàn hạc không có dây. Tôi bị thu hút bởi trí thông minh, âm nhạc hay làm tôi nao núng. tôi thích đi xe đạp, chạy, săn chim và đọc các tài liệu liên quan đến y tế. Đồng nghiệp của tôi đã gặp đối tác của cô ấy trên Oasis do đó tôi cảm thấy rất đáng để thử. Tôi đang nỗ lực nghiêm túc trong việc tìm kiếm đối tác, vì vậy tôi sẵn sàng gặp và nói chuyện với một tách cà phê.
兴趣爱好
Cars and Motoring, Cooking, Going Out, Health and Fitness, Movies, Music, Reading, Sports, Travel
所在地
Apopka, Florida, 美国